شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

نرم افزار حسابداري آسانسور تبلیغات شما در این مکان

بایگانی برای مرداد, ۱۳۹۳

۴ مرداد به نام روز ایمنی آسانسور نامگذاری شد

بدون نظر

در چهل و هشتمین جلسه هیات مدیره سندیکای صنعت آسانسور ۴ مردادبا رای هیات مدیره به نام روز ایمنی آسانسور نامگذاری شد.

در این جلسه همچنین قرارداد نصب و راه اندازی آسانسور و چک لیست سرویس و نگهداری و قرارداد سرویس و نگهداری از سوی اعضای هیات مدیره مورد بررسی قرار گرفت.

از دیگر مواردی که در جلسه  ۱۹ مرداد ماه از سوی هیات مدیره پیگیری شد پرونده های ارجاعی از کمیته حل اختلاف و ارزشیابی بود.

 در این جلسه بنا به پیشنهاد برخی از اعضا برای نامگاری روزی به عنوان روز ایمنی در صنعت آسانسور که در جلسه روز چهارشنبه مطرح شده بود ،این روز به عنوان روز ایمنی مصوب و نامگذاری گردید.


قرارداد یکسان فروش آسانسور تصویب شد

بدون نظر

http://iranelevator.ir/up/1408014359.jpg

در چهل و هفتمین جلسه هیات مدیره سندیکای صنعت آسانسور ،قرارداد فروش آسانسور که برای نخستین بار به شکل یکسان تدوین شده بود مورد بررسی و نهایتا تصویب شد.

این قرار داد برای نخستین بار است به شکل یکسان برای اعضای سندیکای صنعت آسانسور تدوین شده است و در جلسه مورخ ۱۲ مرداد ماه سال جاری پس از بررسی و دریافت نقطه نظرات اعضای هیات مدیره تصویب شد.

قرداد مذکور از سوی کمیته طرح و برنامه تدوین شده بود. همچنین قراردادی نیز برای سرویس و نگهداری به شکل یکسان برای اعضای سندیکای صنعت آسانسور از سوی کمیته طرح و برنامه تدوین شده که در جلسه آتی هیات مدیره مورد بررسی قرار می گیرد.

این قرار داد ها با لحاظ انتظارات و توقعات طرفین و با هدف هماهنگی و وحدت رویه اعضای سندیکای صنعت آسانسور تدوین شده است.


اقدام جدید سندیکا برای مقابله با مهر فروشی

بدون نظر

ثبت نام بیش از ۵۰ دستگاه آسانسور برای دریافت استاندارد منوط به ارائه مستندات و مجوز سندیکا است.

مهندس زهره وندی نایب رییس سندیکای صنعت آسانسور با بیان این مطلب اظهار داشت: در راستای نظارت و کنترل بیشتر پدیده مهر فروشی هماهنگی هایی مابین سندیکا ، سازمان صنعت معدن تجارت و سازمان ملی استاندارد ایجاد شده است.

وی اظهار داشت: طبق این توافق مقرر گردیده تا سالانه امکان۵۰ دستگاه آسانسور برای استاندارد میسر شود و درخواست بیش از این میزان در سال، صرفاً با تائید سندیکا و بر اساس بررسی مدارک و مستندات دال بر وجود قرار داد واقعی صورت می پذیرد.

عضو کار گروه کنترل و نظارت سندیکا تصریح کرد: این توافق از ابتدای مردادماه اجرایی شده است و متقاضیان می توانند برای ثبت نام استاندارد برای تعداد بیش از ۵۰ دستگاه به سندیکا مراجعه نمایند،بدیهی است در صورت ارائه مستندات با ثبت نام آنها موافقت خواهد شد و اینکار صرفا برای مقابله با پدیده مهر فروشی صورت گرفته است.